Legea nr.40 din 31 martie 2011 – pentru modificarea si completarea legii nr.53/2003 – Codul muncii

Legea nr.53din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii

Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr.285 din 28 decembrie 2010 – privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Lege-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 – privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Ordin nr.467 din 19 mai 2010 – privind aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile salitare publice din sectorul sanitar

Hotarare nr.286 din 23 martie 2011 – privind aprobarea Regulamentului-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 – privind reforma in domeniul sanatatii.

Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 – privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

Legea nr. 118 din 2 mai 2007 – privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa

Ordinul nr. 810 din 9 mai 2007 – privind aprobarea Listei preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Ordinul nr. 220 din 15 mai 2007 – privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Legea nr. 463 din 4 noiembrie 2004 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar

Ordonanta nr. 12/2008 – privind organizarea si finantarea rezidentiatului

Ordinul nr. 918 din 6 mai 2008 – pentru aprobarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – privind drepturile pacientului

Legea nr. 104 din 27 martie 2003 – privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

Ordonanta de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Hotararea nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale pentru anii 2011-2012

Ordin nr. 1365 din 25.07.2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua MSP

 

Ordinul 1706 din 2.10.2007 - privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor

Decizia nr. 224 din 12.11.2008 - privind constituirea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

Ordin nr. 173 din 16.10.2003 - pentru aprobarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala

Ordin nr. 1334 din 19.10.2003

Ordin nr. 1540 din 11.12.2006 - privind aprobarea Reglementarilor specifice referitoare la expunerea medicala in radiologia pediatrica

Ordin nr. 888 din 19.07.2006

Ordin nr. 1982 din 05.12.2008 - privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuarii consultatiei prenatale si a consultatiei postnatale, Carnetului gravidei si Anexei pentru supravegherea medicala a gravidei si lauzei

Ordonanta de urgenta nr. 34 din 11/04/2009 - cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Ordin nr. 1168/23.06.2008 Privind aprobarea componentei si atributiilor Comitetului tehnic central si comitetelor judetene/municipiului Bucuresti de coordonare a masurilor de intervenţie în situaţiile de urgență determinate de calamităţi naturale (caniculă)

Ordin Nr. 1662 din 27 septembrie 2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

 

Descarca document original: Legislatie.doc

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor